EttFöretagMedLångiverige

dumötervåraprodukter varje dag

NouryonärEttnyttnamnPåKemikartan,MenVårtFöretaghrenlångtververigehthightightightsightewhiahettewherrötters,直到År1646dåmerksamhetenalkamheten gundades在namnet bofors下。Därefterharvi haftmånganamn,varav det senaste var akzonobel。dumötervårapropuktervarje dag,deanvändsvidproduktion av papper och mobiltefoner och finns som Indicienser i Exempelvis Textilier,HygienArtiklar Och ByggMaterial。

OM OSS.

瓦尔布布里克尔I Bohus,Stenungsund,Sundsvall,Kvarntorp,Alby OchÖrnsköldsvik制片业Viktig Vardagskemi至Industrikunder I Stora Delar AvVärlden。vi finnsocksåigöteborgvi har lager och kontor。

Totalt arbetar 1700人员Pånouryoni y verige med att Utveckla,Tillverka OchSäljaprodukter SomGörvardagenLätttareFötttareFörmänniskor。Drygt 200 AVvåramedarbetare arbetar inomom forskningpånågotavvåratre svenska创新集团。En Stor Del AvVårProptionGårPåStortTillAndraLänder。

Vi Engagerrar OSSGärnaInoomPartnerskap MedAktörerSom Likt Oss Har Innnovation OchHållbarhetHögtPå议程。

följospå.@Nouryon.

与我们一起推文遵循我们的全球Facebook页面在LinkedIn关注我们!观看我们的视频FöljVåraNyheter!

LedigaTjänster.

nouryonärvärldslowandeeoinom specialkemi。Utan att sedetmöterduomos varje dag i din Vardag。VI Finns I Dina Skosulor,我丁茂尔och i tidningen duläser。Med Ett Gemensamt EngagemangFörbetochsäkerhetarbetarvåramedarbetare dagligenförnhållbarframtiden。Hos OSS arbetaringenjörersomlästlactfrånkemoteknik,Bioteknik,Energi-OchMiljötill Passinteknik,Industriell Ekonomi Och Logistik。

→Leta BlandVåraledigatjänsterPårplobalawebbsida(engelska)

ViGörVardagenLätttareFörmänniskor

Totalt arbetar 1700人员Pånouryoni y verige med att Utveckla,Tillverka OchSäljaprodukter SomGörvardagenLätttareFötttareFörmänniskor。

HÄR.Finner Ni Oss.

查看全部

DIN合作伙伴Inom Viktig Vartagskemiförnhållbarframtid

VIÄRenvärldsledareInommikemi。Industrier I HelaVärldenFörlitarSigPåSehoChvåra特殊kemikalierföriverkningavvardagsprodukter som papper,plast,byggmaterial,livsmedel,läkemedeloch hygienartiklar。vi harbyggt uppeltföretagivärldsklasssamt skapat starka partnerskap medvårakunderVIÄRverksamma i flerÄn80LändervärldenÖverochvårtindustriledande utbud omfattarvarumärkensom Eka,mostollvine,trigonox,erol och Jozo。